Verdi- og lånetakst

Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Witek logo rund

Hva er en tilstandsrapport?

En verdi og lånetakst rapport utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av den aktuelle boligen. Rapporten vil inneholde teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet ut fra oppmålingene som blir gjort på befaring. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Hvordan beregnes verdien?

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol,  nærhet til kommunikasjon, skoler, butikker og lignende.

Når brukes verdi- og lånetakst?

Verdi- og lånetakst brukes som oftest ved salg, refinansiering, arv/skifte og skilsmisse.