Jordskifte, skjønn og tingsrett

Jordskifteretten er en særdomstol som behandler saker som omhandler fast eiendom.
Witek logo rund

Vi bistår i jordskiftesaker

Sakstypene hos jordskifteretten kan deles i tre type saker:

  1. Rettsfastsettende saker som i hovedsak dreier seg om tvister vedrørende eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom,
  2. Rettsendrende saker som dreier seg om en endring av eiendommene fordi dagens løsning for en eiendom ikke er tilfredsstillende,
  3. Skjønn som for eksempel kan dreie seg om å ekspropriere en veirett mot en erstatning fastsatt av retten.

 

Jordskifteretten er en problemløser og det er ofte noe mer «uformelle» rammer i rettsmøtene i jordskifteretten enn i tingretten. En del parter er selvprosederende, men bruk av prosessfullmektiger i sakene er økende.

Vi kan bistå parter i en jordskiftesak da vi har rettshjelpstillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

?

?

?

?

?

?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.