Eiendomsjuridisk rådgivning

Vi har bred erfaring innen eiendomsfaglige og eiendomsjuridiske forhold, og tilbyr rådgivning og bistand innen eiendomsdannelse, seksjonering, tomtefeste, jordskifte, grunnerverv og ekspropriasjon.

Witek logo rund

Eiendomsutvikling

Hvorvidt du skal utvikle en mindre tomt for eksempel ved eplehagefortetting, eller om du skal utvikle et større boligfelt, kan prosessen være komplisert og utfordrende.
LES MER

Eiendomsdannelse

Eiendomsdannelse er en fellesbetegnelse på ulike typer tiltak vedrørende endringer av en eiendom, herunder opprettelse av ny eiendom (fradeling), arealoverføring, grensejustering og sammenslåing.
LES MER

Seksjonering

Seksjonering er en endring av eiendommen slik at bruksenheter i eiendommen får egne seksjonsnummer. Seksjonene kan omsettes og pantsettes fritt.
LES MER

Tomtefeste

Festetomter er en tomt som leietaker (fester) leier fra den som eier tomten (bortfester). Som oftest har festetomter egne matrikkelnummer (festenummer) med et tinglyst grunnboksblad.
LES MER

Jordskifte, skjønn og tingsrett

Jordskifteretten er en problemløser og det er ofte noe mer «uformelle» rammer i rettsmøtene i jordskifteretten enn i tingretten.
LES MER
Landbrukstakst

Eiendomslovgivning for landbrukseiendommer

Eiendomslovgivningen for landbrukseiendommer er omfattende med bakgrunn i å sikre de viktige arealressursene som ligger til landbrukseiendommene.
LES MER

Eiendomsutvikling

Hvorvidt du skal utvikle en mindre tomt for eksempel ved eplehagefortetting, eller om du skal utvikle et større boligfelt, kan prosessen være komplisert og utfordrende.

Eiendomsdannelse

Eiendomsdannelse er en fellesbetegnelse på ulike typer tiltak vedrørende endringer av en eiendom, herunder opprettelse av ny eiendom (fradeling), arealoverføring, grensejustering og sammenslåing.

Seksjonering

Seksjonering er en endring av eiendommen slik at bruksenheter i eiendommen får egne seksjonsnummer. Seksjonene kan omsettes og pantsettes fritt.

Tomtefeste

Festetomter er en tomt som leietaker (fester) leier fra den som eier tomten (bortfester). Som oftest har festetomter egne matrikkelnummer (festenummer) med et tinglyst grunnboksblad.

Eiendomslovgivning for landbrukseiendommer

Eiendomslovgivningen for landbrukseiendommer er omfattende med bakgrunn i å sikre de viktige arealressursene som ligger til landbrukseiendommene.

Jordskifte, skjønn og tingsrett

Jordskifteretten er en problemløser og det er ofte noe mer «uformelle» rammer i rettsmøtene i jordskifteretten enn i tingretten.

Grunnerverv og ekspropriasjon

For å sikre gjennomføring av et prosjekt er det ofte nødvendig med grunn- og/eller rettighetserverv.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle