Byggelånsoppfølgning

Takstmannen vurderer om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i henhold til betalingsplanen og fakturaer fra utbygger.

Witek logo rund

Hva går det ut på?

Byggelånsoppfølging/byggelånskontroll rekvireres gjerne av tiltakshaver eller av banken/låneinstitusjonen.

Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der takstmannen besøker byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i henhold til betalingsplanen og fakturaer fra utbygger.

?

?

?

?

?

?