Taksering og eiendomjuridisk rådgivning i Østfold

Tjenestene våre dekker alle bygningstyper, fra nyoppførte til eldre bygninger, alle faser i byggesak, fra konseptutvikling til ferdig byggverk, samt fremtidig leieprisvurdering. Våre ansatte innehar sertifiseringer innen boligtakst, næringstakst, skadetakst, TEGoVA Residential Valuer (TRV) og Recognized European Valuer (REV).

Ikon som illutsrerer et dokument i hvit

Tilstandsrapport

Dette er en teknisk vurdering av boligen, foretatt av en takstingeniør. Den beskriver avvik fra byggeforskriftene og boligens vedlikeholdsbehov.
LES MER

Eiendomjuridisk rådgivning

Vi har bred erfaring innen eiendomsfaglige og eiendomsjuridiske forhold, og tilbyr rådgivning og bistand innen eiendomsdannelse, seksjonering, tomtefeste, m.m.
LES MER
Ikon for energirådgiving

Energirådgivning

Energirådgiving innebærer blant annet å bidra til å optimalisere bruken av energi, redusere energikostnader og implementere mer bærekraftige energiløsninger i din bygning, samt energimerke bygninger.
LES MER
Ikon for landbrukstakst

Landbrukstakst

Landbrukstakst innebærer verdifastsetting av landbrukseiendommer, inkludert bygninger, jord- og skogbruksareal, og medfølgende rettigheter.
LES MER
Ikon som illustrerer ødelagt hus i hvit

Skadetakst

En rapport som kan utarbeides om en eiendom/bolig får skade. Ved et slikt tilfelle vil forsikringsselskapet ofte ta kontakt med en takstingeniør.
LES MER
Redningsbøye som ikon

Uavhengig kontroll / Våtromskontroll

Uavhengig kontroll av våtrom innebærer kontroll av utførelsen av våtrommenes fuktsikring og kontroll av klimaskjermens lufttetthet.
LES MER
Ikon av et hus med dollartegn i midten

Byggelånsoppfølging

Som takstingeniør vurderer vi om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i henhold til betalingsplanen og fakturaer fra utbygger.
LES MER
Ikon som illustrerer dokument i hvit

Verdi- og lånetakst

I rapporten vil en takstingeniør føre opp en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.
LES MER
Ikon av et hus med en pil som peker til høyre

Andre tjenester

Her kan du se våre andre tjenester.
LES MER
Ikon som illutsrerer et dokument i hvit

Tilstandsrapport

Dette er en teknisk vurdering av boligen, foretatt av en takstingeniør. Den beskriver avvik fra byggeforskriftene og boligens vedlikeholdsbehov.
LES MER

Eiendomjuridisk rådgivning

Vi har bred erfaring innen eiendomsfaglige og eiendomsjuridiske forhold, og tilbyr rådgivning og bistand innen eiendomsdannelse, seksjonering, tomtefeste, m.m.
LES MER
Ikon for energirådgiving

Energirådgivning

Energirådgiving innebærer blant annet å bidra til å optimalisere bruken av energi, redusere energikostnader og implementere mer bærekraftige energiløsninger i din bygning, samt energimerke bygninger.
LES MER
Ikon for landbrukstakst

Landbrukstakst

Landbrukstakst innebærer verdifastsetting av landbrukseiendommer, inkludert bygninger, jord- og skogbruksareal, og medfølgende rettigheter.
LES MER
Ikon som illustrerer ødelagt hus i hvit

Skadetakst

En rapport som kan utarbeides om en eiendom/bolig får skade. Ved et slikt tilfelle vil forsikringsselskapet ofte ta kontakt med en takstingeniør.
LES MER
Redningsbøye som ikon

Uavhengig kontroll / Våtromskontroll

Uavhengig kontroll av våtrom innebærer kontroll av utførelsen av våtrommenes fuktsikring og kontroll av klimaskjermens lufttetthet.
LES MER
Ikon av et hus med dollartegn i midten

Byggelånsoppfølging

Som takstingeniør vurderer vi om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i henhold til betalingsplanen og fakturaer fra utbygger.
LES MER
Ikon som illustrerer dokument i hvit

Verdi- og lånetakst

I rapporten vil en takstingeniør føre opp en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.
LES MER
Ikon av et hus med en pil som peker til høyre

Andre tjenester

Her kan du se våre andre tjenester.
LES MER

Verdivurdering av næringsbygg

Ved næringstakst vurderer en takstingeniør verdien ut fra eiendommens bruk (kontor, lager, produksjon etc). Verdien fremkommer bl.a. gjennom å foreta en kontantstrømanalyse, bruk av sammenlignbare priser/regresjonsanalyse, vurdering av avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

Verdivurdering av tomteutviklingsområder

Når det gjelder verdivurdering av tomteutviklingsområder, ser vi som takstingeniør på mulig utnyttelse i henholdt til de reguleringsbestemmelser og rammer som foreligger. Verdien baseres på en residualmetode som tar utgangspunkt i en påregnelig utnyttelse av tomteområdet til bebyggelse for så å finne differansen mellom markedsverdien og kostnadene for å realisere prosjektet.

Bygningsbesiktigelse/ Tilstandsregistrering

Ved bygningsbesiktigelse utfører en takstingeniør video- og fotodokumentasjon av bygninger før oppstart av anleggsarbeid. Skulle det oppstå skade blir det utført skadebefaring og utarbeidet en rapport med reparasjonskalkyler.

Tips til din bolig

Her finner du tips til utbedringer før takstingeniør kommer.

Forventet tid for vedlikehold og utskiftninger

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.