Takst og eiendom
i Viken

Våre tjenester dekker alle bygningstyper, fra nyoppførte til eldre bygninger, alle faser i byggesak, fra konseptutvikling til ferdig byggverk, samt fremtidig leieprisvurdering. Våre ansatte innehar sertifiseringer som boligtakst, næringstakst, skadetakst, TEGoVA Residential Valuer (TRV) og Recognized European Valuer (REV). 

Witek logo rund
Ikon som illutsrerer et dokument i hvit

Tilstandsrapport

Dette er en teknisk vurdering av boligen, foretatt av en takstmann. Den beskriver avvik fra byggeforskriftene og boligens vedlikeholdsbehov.
LES MER
Ikon som illustrerer ødelagt hus i hvit

Skadetakst

En rapport som kan utarbeides om en eiendom/bolig får skade. Ved et slikt tilfelle vil forsikringsselskapet ofte ta kontakt med skadetakstmann.
LES MER
Ikon som illustrerer dokument i hvit

Verdi- og lånetakst

Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.
LES MER
Redningsbøye som ikon

Våtromskontroll

Uavhengig kontroll av våtrom innebærer kontroll av utførelsen av våtrommenes fuktsikring og kontroll av klimaskjermens lufttetthet.
LES MER
Ikon av et hus med dollartegn i midten

Byggelånsoppfølging

Vi vurderer om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i henhold til betalingsplanen og fakturaer fra utbygger.
LES MER
Ikon av et hus med en pil som peker til høyre

Andre tjenester

Her kan du se våre andre tjenester.
LES MER

Verdivurdering av næringsbygg

Ved næringstakst vurderes verdien ut fra eiendommens bruk (kontor, lager, produksjon etc). Verdien fremkommer bl.a. gjennom å foreta en kontantstrømanalyse, bruk av sammenlignbare priser/regresjonsanalyse, vurdering av avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

Festetomter

Ved verdivurdering av festetomter vurderes tomtens markedsverdi uten de verdier som er tilført av fester slik at vi kommer frem til råtomteverdien. Det er verdien av slik tomten opprinnelig var ved inngåelse av festekontrakten som skal danne grunnlaget for verdifastsettelsen.

Verdivurdering av tomteutviklingsområder

Ved verdivurdering av tomteutviklingsområder ser vi på mulig utnyttelse i henholdt til de reguleringsbestemmelser og rammer som foreligger. Verdien baseres på en residualmetode som tar utgangspunkt i en påregnelig utnyttelse av tomteområdet til bebyggelse for så å finne differansen mellom markedsverdien og kostnadene for å realisere prosjektet.

Seksjonering av bolig

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter.

Bygningsbesiktigelse/ Tilstandsregistrering

Ved bygningsbesiktigelse utføres video- og fotodokumentasjon av bygninger før oppstart av anleggsarbeid. Skulle det oppstå skade blir det utført skadebefaring og utarbeidet en rapport med reparasjonskalkyler.

Byggesak

Når du skal bygge noe på eiendommen din eller om du skal endre bruken av et rom, krever det som regel en byggesøknad til kommunen. Vi hjelper deg med byggesøknader i forbindelse med nybygg, tilbygg og påbygg uansett størrelse.

Byggeledelse

Vi tar på oss ansvaret å lede byggearbeidet på byggeplassen ved oss av byggeledelsen. Her tar vi på oss oppgavene med å sørge for at alt går etter inngåtte avtaler og kontrakter mellom byggherren og entreprenører. Ved å representere byggherren i det daglige arbeidet følger vi opp økonomien i prosjektet, administrasjon og ledelse i prosjektet, samt helse, miljø og sikkerhet.

Prosjektledelse

Som prosjektleder vil vi være byggherrens nærmeste ledd under byggeprosjektet og ha ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet. Vi bistår med faglige råd og henter inn de nødvendige kompetansene som skulle trenges for å få en god planlegging, prosjektering, utvikling og utførelse.

Energirådgivning

Energimerking skal øke bevisstheten og energibruk og løsninger som kan gjøre bygningen mer energieffektiv. Vi hjelper deg med energimerking av både bolig- og næringsbygg.

Reklamasjonsrapport

Ved en reklamasjonsrapport blir det utført en vurdering av reklamerte forhold ved nye boliger eller håndverktjenester. Rapporten tar for seg den byggetekniske utførelsen etter gjeldende forskrifter, krav og påregnelig tilstand, sett opp imot det kjøper har fått opplyst.

Hvilken situasjon er du i?

Jeg har kjøpt ny eller brukt bolig

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jeg skal bygge hus
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg skal selge bolig
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg skal reklamere på boligkjøp
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg har oppdaget en skade i boligen min
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg har nylig flyttet inn i ny bolig og oppdaget feil/mangler
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg står i et samlivsbrudd
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg skal skille ut en tomt
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg skal bygge på eller gjøre tiltak med boligen min
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg har gjort tiltak og må få det godkjent
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Det er noe galt med det elektriske anlegget mitt
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg ønsker kontroll av det elektriske anlegget mitt
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg ønsker energimerking av boligen min
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg trenger uavhengig kontroll
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg trenger næringstakst
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg trenger landbrukstakst
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Eiendommen min har vært utsatt for naturskade
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg har oppdaget skadedyr i boligen min
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg trenger en verditakst
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeg skal reklamere på håndverkerfeil
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tips til din bolig

Her finner du tips til vedlikehold og oppgraderinger av din bolig.

Forventet tid for vedlikehold og utskiftninger